यारहो (गझल)

जाहलो मी बघा बावरा यारहो

साजणीचा असा चेहरा यारहो

येतसे मंदिरी रोजच्या पैठणी

शाल आईसही पांघरा यारहो

ही बघा चालली पावले वाकडी

ह्या घराला कुठे उंबरा यारहो ?

सोडुनी पाखरे दूर गेली नभी

पोरका जाहला पिंजरा यारहो

"खेचुनी पाय तू ध्येय गाठायचे"

बोलली अंतरी, 'मंथरा' यारहो

● विश्वजीत दीपक गुडधे,

अमरावती.

Primarily I write Ghazals. Published poems in two Poetic Collective Books namely "Rutu Shabdanche" & "Soor Mazyamaniche" Poetry published in various magazines, journals & newspapers. Lyricist for : Music Album titled "Chandane Fulafulanche", Documentary Film called "Kaudanyapur"; songs sung by renowned singer Uttara Kelkar, Title song of GCOEA's Technical Festival Prajwalan - Kashtiya